Jaques Sonck – Archetypes

Jacques Sonck (BE) maakt indringende straat- en studioportretten van opvallende figuren uit alle lagen van de bevolking. In zijn foto’s gaat hij op zoek naar archetypes. Sinds 1975 breidt hij die catalogus systematisch uit.

De ontdekking van dit dertigjarige oeuvre is een echte revelatie.
Sonck maakt klassieke portretten in de stijl van Diane Arbus e.a.
Zonder een oordeel te vellen confronteert Jacques Sonck de kijker met bekoorlijke en afstotelijke individuen: eenzaten, excentriekelingen, drop-outs en gedeformeerden.

Soncks uitgepuurde zwart-witbeelden bevatten een bevreemdende, vaak anachronistische esthetiek met een merkwaardig documentair karakter.
Diversiteit in al haar gedaantes binnen de menselijke soort wordt op een onderkoelde manier in beeld gebracht, zonder melancholie, mededogen of de intentie om te ridiculiseren.

Jacques Sonck (°1949) studeerde fotografie aan het Narafi in Brussel en behoort in België tot een eerste generatie fotografen die een formele opleiding genoten. Naast zijn professionele activiteiten (tot voor kort was hij fotograaf bij de Cultuurdienst van de Provincie Antwerpen) wijdt hij zich sinds medio jaren 1970 aan persoonlijke projecten.


Zijn werk is momenteel te bekijken in het Fotomuseum Antwerpen (24.06.11 – 25.09.11)