Fien Muller

Het ligt voor de hand om, bij een eerste oogopslag, het werk van Fien Muller te catalogiseren binnen het genre van het Stilleven. De composities waarin ze een visueel spel ontwikkelt door bepaalde objecten tegenover elkaar te plaatsen in een neutrale setting lijken op actuele interpretaties van de typische geschilderde stillevens. Tegelijk doen haar foto’s ook denken aan koele productshots voor één of andere commerciële verkoopscatalogus. Door te spelen met zowel kunsthistorische als marketinggerichte wetmatigheden, ontwikkelt Fien Muller een visueel subtiel en humoristisch spel. Haar composities met bevroren blokjes vis en groenten kunnen bijvoorbeeld geïnterpreteerd worden als een ironische toespeling op de vele schilderijen van oude meesters die een weelderige en smakelijke visvangst voorstellen. Tegelijk zijn deze werken ook een knipoog naar de hedendaagse strategieën binnen de marketing om alles te esthetiseren: een eenvoudig stuk bevroren vis kan zo de precieuze uitstraling krijgen van het mooiste marmer.
Toch doorbreekt Fien Muller ook continu de limieten die zo typerend zijn voor het genre van het Stilleven. Het kenmerkend minutieus uitzoeken en tegenover elkaar plaatsen van objecten zal ze counteren door de compositie ook te laten meebepalen door intuïtie en toeval. De compositie kan zelfs volledig bepaald worden door een proces die ze niet of slechts gedeeltelijk in handen heeft.  Ook beweging, wat uiteindelijk volledig in contradictie is met het principe van stil-leven, kan deel uitmaken van het creatieproces. Door haar manier van werken ontlaadt Fien Muller zo objecten van hun reële of symbolische betekenis en laat ze hen deel worden van een heerlijk en verrassend spel van kleuren, vormen en texturen.